Jerzy BUZEK Jerzy BUZEK
Jerzy BUZEK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Född : , Śmiłowice

6:e valperioden Jerzy BUZEK

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

Suppleant

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 02-03-2005 / 17-01-2007 : Delegationen för förbindelserna med Länderna i Centralamerika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 18-01-2007 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden

02-05-2005 ENVI_AD(2005)353727 PE 353.727v03-00 ENVI
Jerzy BUZEK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden

29-04-2005 ENVI_AD(2005)353716 PE 353.716v02-00 ENVI
Jerzy BUZEK

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpning av kronisk obstruktiv lungsjukdom

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Bortfaller
Catherine STIHLER Jerzy BUZEK Paulo CASACA Avril DOYLE Gérard ONESTA
Ingiven : 14-11-2007
Frist : 28-02-2008
Antal undertecknare : 183 - 21-02-2008

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg