Jerzy BUZEK Jerzy BUZEK
Jerzy BUZEK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Född : , Śmiłowice

7:e valperioden Jerzy BUZEK

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Talman

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europaparlamentet
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europaparlamentets presidium
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Talmanskonferensen

Ordförande

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Ledamot

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant

 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg