Ljudmila NOVAK Ljudmila NOVAK
Ljudmila NOVAK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Slovenien - Nova Slovenija – Krščanski demokrati (Slovenien)

Född : , Maribor

6:e valperioden Ljudmila NOVAK

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nova Slovenija (Slovenien)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kultur och utbildning

Suppleant

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder

06-11-2008 CULT_AD(2008)412159 PE 412.159v02-00 CULT
Ljudmila NOVAK

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg