Ljudmila NOVAK Ljudmila NOVAK
Ljudmila NOVAK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Slovenien - Nova Slovenija – Krščanski demokrati (Slovenien)

Född : , Maribor

Muntliga frågor Ljudmila NOVAK

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Människorättssituationen i Iran, i synnerhet för dödsdömda politiska fångar

01-07-2020 O-000045/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Vattenkrisen i Bulgarien

06-01-2020 O-000001/2020 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg