Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ordförande

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Baracaldo

Inlägg i plenum Iratxe GARCÍA PÉREZ

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Aborträtten i Polen (debatt) ES

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-161-0000)

Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (debatt) ES

16-09-2020 P9_CRE-REV(2020)09-16(3-015-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg