Patrizia TOIA Patrizia TOIA
Patrizia TOIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Partito Democratico (Italien)

Född : , Pogliano Milanese

Hem Patrizia TOIA

Vice ordförande

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Ledamot

DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
DAND
Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

Suppleant

DEVE
Utskottet för utveckling
TRAN
Utskottet för transport och turism
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

OPINION on the EU’s role in protecting and restoring the world’s forests EN

15-06-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v02-00 DEVE
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Hildegard BENTELE

Situationen för kvinnorättsaktivister i Saudiarabien

12-06-2020 E-003552/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Skriftliga frågor
Patrizia TOIA
Patrizia TOIA

På Europaparlamentets NEWSHUB

Un nuovo impegno di 4,9 miliardi di euro da parte del #TeamEurope per garantire l'accesso #universale ai vaccini, test e trattamenti al coronavirus. Lo ha annunciato oggi @vonderleyen al #GlobalGoalUnite #UnitedAgainstCoronavirus #StrongerTogether @eurodeputatipd https://t.co/0oLotRK2lT 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg