Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Ginebra (Suiza)

9:e valperioden Javier MORENO SÁNCHEZ

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Vice ordförande

  • 26-09-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Ledamot

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant

  • 09-07-2019 ... : Utskottet för internationell handel
  • 08-10-2019 ... : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg