Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Ginebra (Suiza)

Hem Javier MORENO SÁNCHEZ

Vice ordförande

D-CA
Delegationen för förbindelserna med Kanada

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg