Pierre JONCKHEER Pierre JONCKHEER
Pierre JONCKHEER
Belgien

Född : , Namur

6:e valperioden Pierre JONCKHEER

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot
 • 14-11-2004 / 23-05-2005 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot av presidiet
 • 24-05-2005 / 26-02-2007 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande
 • 27-02-2007 / 19-07-2007 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgien)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 15-09-2004 / 26-10-2005 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013

03-02-2005 INTA_AD(2005)350218 PE350.218v02-00 INTA
Pierre JONCKHEER

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om förbud mot framställning, försäljning och spridning av nazistföremål och märken inom EU

02-02-2009 P6_DCL(2009)0004 Bortfaller
Alain HUTCHINSON Francis WURTZ Gérard DEPREZ Pierre JONCKHEER José RIBEIRO E CASTRO
Ingiven : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 149 - 08-05-2009

SKRIFTLIG FÖRKLARING om bullerstörningar från nattflyg

15-11-2004 P6_DCL(2004)0048 Bortfaller
Bart STAES Pierre JONCKHEER
Ingiven : 15-11-2004
Frist : 15-02-2005
Antal undertecknare : 41 - 15-02-2005

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.