María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Renew Europe Group

Ledamot

Spanien - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Spanien)

5:e valperioden María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Politiska grupper

 • 20-07-1999 / 31-03-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-1999 / 31-03-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Vice ordförande

 • 22-01-2002 / 31-03-2004 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Ledamot

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tillfälligt utskott för mul- och klövsjuka
 • 17-01-2002 / 31-03-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 07-02-2002 / 31-03-2004 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Suppleant

 • 22-07-1999 / 22-02-2000 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism
 • 23-02-2000 / 14-01-2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 17-01-2002 / 31-03-2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg