María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Renew Europe Group

Ledamot

Spanien - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Spanien)

Hem María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Ordförande

DPAP
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Ledamot

CPDE
Delegationsordförandekonferensen
AFET
Utskottet för utrikesfrågor
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant

DEVE
Utskottet för utveckling
DROI
Underutskottet för mänskliga rättigheter
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg