María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Renew Europe Group

Ledamot

Spanien - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Spanien)

Yttranden i egenskap av skuggföredragande María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över företagens ansvar för miljöskador

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

Yttrande över genomförandet av Dublin III-förordningen

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

YTTRANDE över klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

YTTRANDE över EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Yttrande över årsrapporten för 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg