María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Renew Europe Group

Ledamot

Spanien - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Spanien)

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Proposal for electoral reforms in Nicaragua EN

21-04-2021 E-002156/2021 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Deterioration of human rights in Egypt: the case of Sanaa Seif EN

21-04-2021 E-002154/2021 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Relaunch of UN Western Sahara peace process EN

25-03-2021 E-001690/2021 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg