Jill
EVANS

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden Jill EVANS

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om det elektroniska identifieringssystemet för får

01-09-2008 P6_DCL(2008)0068 Bortfaller
Alyn SMITH Jill EVANS Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Neil PARISH
Ingiven : 01-09-2008
Frist : 04-12-2008
Antal undertecknare : 81 - 05-12-2008

Skriftlig förklaring om import av brasilianskt nötkött till EU

03-09-2007 P6_DCL(2007)0071 Bortfaller
Alyn SMITH Jill EVANS Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Neil PARISH
Ingiven : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Antal undertecknare : 51 - 04-12-2007

Skriftlig förklaring om brott mot mänskliga rättigheter och västra Papua Nya Guineas nationella status

11-12-2006 P6_DCL(2006)0090 Bortfaller
Caroline LUCAS Jill EVANS Luigi COCILOVO Jean LAMBERT
Ingiven : 11-12-2006
Frist : 29-03-2007
Antal undertecknare : 52 - 29-03-2007

Skriftlig förklaring om högtidlighållandet av 60-årsdagen av bombningen av Hiroshima och Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Bortfaller
Gisela KALLENBACH Jill EVANS Tobias PFLÜGER Jean-Luc DEHAENE Ana GOMES
Ingiven : 23-05-2005
Frist : 23-08-2005
Antal undertecknare : 79 - 23-08-2005