Lara WOLTERS Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Nederländerna - Partij van de Arbeid (Nederländerna)

Född : , AMSTERDAM

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Lara WOLTERS

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2020

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg