Lara WOLTERS Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Nederländerna - Partij van de Arbeid (Nederländerna)

Född : , AMSTERDAM

Inlägg i plenum Lara WOLTERS

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg