Charles GOERENS : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för konstitutionella frågor 

Ledamot 

Utskottet för utveckling 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018  
- AFCO_AD(2019)643103 -  
-
AFCO 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt