José GUSMÃO José GUSMÃO
José GUSMÃO

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Ledamot

Portugal - Bloco de Esquerda (Portugal)

Född : , Lisboa

9:e valperioden José GUSMÃO

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Bloco de Esquerda (Portugal)

Vice ordförande

  • 10-07-2019 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Ledamot

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 14-09-2020 ... : Underutskottet för skattefrågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg