José GUSMÃO José GUSMÃO
José GUSMÃO

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Ledamot

Portugal - Bloco de Esquerda (Portugal)

Född : , Lisboa

Yttranden i egenskap av skuggföredragande José GUSMÃO

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00 ECON
Siegfried MUREŞAN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg