José GUSMÃO José GUSMÃO
José GUSMÃO

Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL

Ledamot

Portugal - Bloco de Esquerda (Portugal)

Född : , Lisboa

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) José GUSMÃO

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg