Nicole FONTAINE
Nicole FONTAINE
Frankrike

Född : , Grainville-Ymauville (Seine-Maritime)

Död :

6:e valperioden Nicole FONTAINE

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrike)

Vice ordförande

 • 11-04-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 15-03-2007 / 10-04-2007 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Suppleant

 • 21-07-2004 / 06-09-2005 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 07-09-2005 / 14-01-2007 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för rättsliga frågor

all-activities

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken

31-01-2007 P6_DCL(2007)0010 Bortfaller
Elmar BROK Nicole FONTAINE Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Jo LEINEN Bronisław GEREMEK
Ingiven : 31-01-2007
Frist : 30-04-2007
Antal undertecknare : 278 - 30-04-2007

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.