Michèle RIVASI Michèle RIVASI
Michèle RIVASI

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : , Montélimar

Hem Michèle RIVASI

Ledamot

DEVE
Utskottet för utveckling
CONT
Budgetkontrollutskottet
BECA
Särskilda utskottet för cancerbekämpning
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Senaste aktiviteter

OPINION on an intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience EN

15-07-2021 DEVE_AD(2021)692878 PE692.878v02-00 DEVE
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Patrizia TOIA

Situationen i Tigray, Etiopien (debatt) FR

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-254-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg