Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Ledamot

Tyskland - DIE LINKE. (Tyskland)

Hem Cornelia ERNST

Ordförande

D-IR
Delegationen för förbindelserna med Iran

Ledamot

CPDE
Delegationsordförandekonferensen
LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

På Europaparlamentets NEWSHUB

Zwei Jahre #DSGVO: Prophezeites Chaos ist nicht eingetreten. Datenschutz wurde zur Normalität. Evaluierung steht an. In einigen Bereichen gibt es noch Handlungsbedarf. Mein Resümee: https://t.co/cpepVpXP4t  #Datenschutz

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg