Maria da Graça CARVALHO Maria da Graça CARVALHO
Maria da Graça CARVALHO

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

Betänkanden i egenskap av föredragande Maria da Graça CARVALHO

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg