Sonia
ALFANO

Parlamentsfrågor - 7:e valperioden Sonia ALFANO

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Tackling family crisis for the sake of children EN

24-04-2014 E-005595/2014 Kommissionen

Incinerators in San Vittore del Lazio EN

24-04-2014 E-005457/2014 Kommissionen

Web tax EN

24-04-2014 E-005455/2014 Kommissionen

Infringement procedure 2010/4227 EN

24-04-2014 E-005454/2014 Kommissionen

Traffic on Commission websites EN

23-04-2014 E-005438/2014 Kommissionen

Nationalities represented in the Commission EN

23-04-2014 E-005437/2014 Kommissionen

Racehorses and slaughter EN

10-03-2014 E-002817/2014 Kommissionen

Användning av utarmat uran för militära ändamål

27-02-2014 O-000045/2014 Kommissionen

EU-medborgarskap till salu

04-12-2013 O-000138/2013 Kommissionen

EU-medborgarskap till salu

04-12-2013 O-000137/2013 Rådet