Mara BIZZOTTO Mara BIZZOTTO
Mara BIZZOTTO

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Bassano del Grappa (VI)

Hem Mara BIZZOTTO

Ledamot

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
PETI
Utskottet för framställningar
DANZ
Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Senaste aktiviteter

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen (C9-0212/2020) IT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

Questo testo rientra nelle conseguenze dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’UE in merito al mantenimento della sicurezza ferroviaria e dell’interoperabilità all'interno dell'Eurotunnel, che collega la Francia con il Regno Unito, anche dopo la Brexit. Il testo è equilibrato e non presenta particolari aspetti critici. Per questo motivo ho inteso esprimermi a favore.

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen (C9-0211/2020) IT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

Questa proposta di decisione rientra nelle conseguenze dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’UE e riguarda la sicurezza ferroviaria e l’interoperabilità all'interno dell'Eurotunnel che collega la Francia con il Regno Unito. Il testo non presenta particolari aspetti critici, per questo motivo l’ho sostenuto con il mio voto.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg