Alessandro PANZA Alessandro PANZA
Alessandro PANZA

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Domodossola

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Alessandro PANZA

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg