Europaparlamentets ledamöter

Europaparlamentet har 705 ledamöter som utsetts av väljarna i EU:s 27 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en femårsperiod.

Hitta ledamöter efter land

Spanien (Kanarieöarna)
Frankrike (de utomeuropeiska departementen och territorierna)
Portugal (Madeira, Azorerna)
image/svg+xml Irland Malta Belgien Luxemburg Portugal Sverige Kroatien Bulgarien Cypern Österrike Tjeckien Danmark Ungern Polen Slovakien Slovenien Tyskland Estland Finland Lettland Litauen Rumänien Nederländerna Italien Grekland Frankrike Spanien

Sök en parlamentsledamot

705 ledamöter

Visa listan

Om ledamöter

Varje land bestämmer självt hur valet ska gå till, men måste garantera jämställdhet mellan kvinnor och män och valhemlighet. Ett proportionellt valsystem används för EU-valen. Rösträttsåldern är 18 år, med undantag av Österrike där den är 16. Platserna fördelas utifrån varje lands folkmängd. Drygt en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. Ledamöterna delas in efter politisk tillhörighet, inte nationalitet. Ledamöterna delar sin tid mellan sina valkretsar, Strasbourg (där de befinner sig under 12 sammanträdesperioder varje år) och Bryssel. I Bryssel har de extra sammanträdesperioder samt möten i sina utskott och politiska grupper. Villkoren för ledamöternas verksamhet regleras i ledamotsstadgan från 2009.