Dina träffar

Visar 10 av 10000 träffar
Om du använder sökförslagen är det inte säkert att du hittar alla relevanta möten eftersom vissa möten kan ha registrerats med fri text. I mars 2022 ändrades datainsamlingsformatet, vilket innebär att sökningar på parlamentets förfarandenummer vanligtvis inte ger några träffar på möten före detta datum. Om du inte får förväntade träffar kan du prova att söka med fri text i stället.
Högst 10 000 träffar visas. Du kan förfina din sökning.

Upcoming mandate

Ledamot
HENRIKSSON Anna-Maja
Datum och plats:
Outside EP, Brussels
Roll:
Ledamot Möte med ledamotens personal
Möte med:
SSAB AB

Trade

Ledamot
WARBORN Jörgen
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
INTA
Möte med:
Svensk Handel

Sustainable Finance, corporate reporting, priorities of European Commission

Ledamot
HOJSÍK Martin
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Ledamot Möte med ledamotens personal
Möte med:
Better Europe

Introduction

Ledamot
DOSTÁL Ondřej
Datum och plats:
Strasbourg EP
Roll:
Ledamot
Möte med:
RPP Group

Free journalism

Ledamot
GEDIN Hanna
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Ledamot
Möte med:
Palestinian Journalist Syndicate

GEAS Implementierung

Ledamot
MARQUARDT Erik
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Ledamot
Möte med:
BAfF e.V.

Vision for the next five years

Ledamot
GEUKING Niels
Datum och plats:
Office Mr Geuking
Roll:
Ledamot
Möte med:
Assicurazioni Generali S.p.A

New International Developmeent priorities for NGOs

Ledamot
CLERGEAU Christophe
Datum och plats:
EP
Roll:
Ledamot Möte med ledamotens personal
Associerat utskott eller delegation - förkortning
DEVE
Möte med:
SOLIDAR

New term objectives and perspectives

Ledamot
MORETTI Alessandra
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
ENVI
Möte med:
European Cancer Organisation

New term objectives and perspectives

Ledamot
MORETTI Alessandra
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
ENVI
Möte med:
A2A

Enligt artikel 7 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter om integritet och öppenhet ska ledamöterna på nätet offentliggöra alla planerade möten som rör parlamentets verksamhet med företrädare för intressegrupper eller med diplomater och företrädare för tredjeländer.
Denna skyldighet infördes för första gången i juli 2019 och breddades till nuvarande omfattning i november 2023. Registrerade möten kan hittas dels på de enskilda ledamöternas profilsidor på Europaparlamentets webbplats, dels på sidorna för respektive förfarande på webbplatsen Legislative Observatory. Du kan också använda sökformuläret för att göra en sökning i hela databasen med registrerade möten och extrahera resultaten i ett öppet format.