Съобщения за пресата 

information icon

Този раздел съдържа прессъобщения и материали за медии. Можете да намерите статии с преглед на различни мерки и информация за широката публика в новия раздел „Теми“.

Изберете 

 

Последното проучване на Евробарометър на Европейския парламент преди изборите през юни разкрива осведомеността сред гражданите и загрижеността им относно настоящия геополитически контекст.

Пленарна сесия 
FEMM 
 

Евродепутатите призовават Съвета да включи сексуалното и репродуктивното здраве и правото на безопасен и законен аборт в Хартата на основните права на ЕС.

Пленарна сесия 
 

Thursday, 11 April

Пленарна сесия 
LIBE 
 

Днес Европейският парламент прие 10 законодателни текста за реформиране на европейската политика в областта на миграцията и убежището, както беше договорено с държавите членки през декември.

Допълнителна информация 

Седмична програма:Предстоящи събития 

Април 2024 
Изберете ден  
 1.  
  Пресконференции  
  Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201 
 2.  
  Пленарна сесия  
  Страсбург 
 3.  
  Парламентарни комисии  
  Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
 4. Програма на председателя  
       
 

Акредитация на медиите 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Често задавани въпроси 

Как работят членовете на Европейския парламент, колко получават и кои техни разходи се покриват? В този раздел могат да бъдат намерени отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и организация на Европейския парламент.

Свържете се с нас 

Пресслужбата на Европейския парламент разполага с екип от служители за връзки с пресата, чиято задача е да подпомагат журналистите и да им предоставят информация относно работата и решенията на комисиите и на пленарните заседания