Корпоративни данъци: реформа, която включва дигитални фирми и спира избягването  

За да разубеди фирмите да местят данъчната си база в юрисдикции с ниско облагане, ЕП ще гласува сериозна реформа на корпоративната данъчна система.

Промените са изложени в два, допълващи се законодателни документа  -

Обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) и Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), които заедно целят да изградят единен, ясен и справедлив данъчен режим в Европа.  


Предложенията включват планове, които да подсигурят, че фирмите плащат данъци там, където изкарват печалбата си, да въведат единен комплект от данъчни правила, важащи за целия ЕС, и да използват дигитални данни за изчисляването на данъчни задължения.


Дебат: вторник, 13 март

Гласуване: сряда, 14 март

Процедура:  консултация

#Fairtaxation