Най-бедните региони в ЕС: призив за „амбициозно“ финансиране и стратегии 

Евродепутати твърдят, че проектите за сближаване между регионите в ЕС трябва да останат приоритет и да бъдат финансирани въпреки натиска върху бюджета на ЕС.

 

Евродепутатите от комисията по регионално развитие  подчертават, че съкращения в националните обществени инвестиции ще засегнат регионите с нисък доход и нисък растеж, които вече страдат от отрицателните ефекти на икономическата и финансова криза.


Освен приоритетно финансиране от ЕС, тези региони имат нужда и от специално обособени стратегии, които да запълнят празнини и да предложат динамични перспективи на населението, допълват евродепутатите. 


Проектът на резолюцията ще бъде гласуван във вторник след дебат в понеделник.


Допълнителна информация


Еврокомисията публикува доклад на тема „Конкурентостта в региони с нисък доход и нисък растеж“ през април 2017 г.  Докладът се фокусира върху 47 изоставащи региона в 8 държави членки - „региони с нисък растеж“ с брутен вътрешен продукт близък до средния за ЕС, но с нисък растеж (в Италия, Испания, Гърция и Португалия) и „региони с нисък доход“ с нисък брутен вътрешен продукт, но с окуражителен растеж (в България, Румъния, Унгария и Полша).  


Приблизително един на всеки шест граждани на ЕС живее в изоставащ регион (83 милиона жители), от които 32 милиона живеят в региони с нисък доход и 51 в региони с нисък растеж.


Дебат: четвъртък, 15 март 

Гласуване:  четвъртък, 15 март 

Процедура:  незаконодателна резолюция

#CohesionPolicy