Език на страницата: BG - български  

Сравняване на цените на трансгранични пратки 

Потребители и компании ще имат възможността да сравняват цените на пратки от и до друга държава в ЕС според текст на проект, който ще се гласува във вторник.

Правилата ще задължават доставчици на международни пратки да докладват цените си на местните власти и Европейската комисия, която ще ги публикува на определен уебсайт, за да позволи на потребители и компании да ги сравняват по-лесно и намалят ненужни разлики.


Комисията предложи новите правила като част от пакета за електронна търговия, за да насърчи възможности за търговия със стоки и услуги из ЕС. Текстът беше договорен предварително от преговарящите на Парламента и Съвета. 


Според публична консултация на Европейската комисия от 2015 г. две трети от потребителите са се отказвали да направят онлайн покупка, защото цената на международната доставка им се е сторила прекалено висока. Компании, отговорили на анкета на Евробарометър, са на същото мнение.


Дебат: понеделник, 12 март

Гласуване: вторник, 13 март

Процедура:  обикновена законодателна процедура, споразумение по първо четене