Информационен бюлетин  
 

Без подобрение при зачитането на ценностите на ЕС: съкращаване на подкрепата за Турция със 70 милиона евро 

EP ще гласувa във вторник за отмяна на 70 млн. eвро от предприсъединителните средства предназначени за Турция, тъй като условията за подобряване на върховенството на закона не са изпълнени.

През ноември миналата година Парламентът и Съветът решиха да поставят в резерв 70 млн. евро от предприсъединителните средства за Турция (70 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 35 млн. евро бюджетни кредити за плащания), при условие че "Турция постигне измерими и достатъчни подобрения в областта на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата, съгласно годишния доклад на Комисията. "

Комисията, обаче, в годишния си доклад за Турция, публикуван на 17 април 2018 г., не намери доказателства за подобни подобрения. Следователно условията не бяха изпълнени и членовете на ЕП са готови да подкрепят проекта за коригиращ бюджет 5/2018, в който Комисията предлага прехвърлянето на средствата, предназначени за Турция, за укрепване на програмите, свързани с миграцията.

Допълнителна информация:

Процедурен код: 2018/2165(BUD)

Дебат: няма дебат

Гласуване: вторник, 2 октомври

Процедура: бюджетна процедура