Информационен бюлетин  
 

Трансгранични плащания в ЕС извън еврозоната: ЕП ще гласува за по-ниски такси  

Банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и вътрешните плащания и да направят по-прозрачни разходите за превалутиране.

При гласуването в четвъртък, евродепутатите се очаква да сложат край на дискриминацията срещу ползвателите на платежни услуги в ЕС извън еврозоната. Потребителите в еврозоната се възползват от единната зона за плащания в евро (SEPA), докато тези, които живеят извън нея, продължават да плащат високи такси за трансгранични плащания в евро.


Новите мерки, които бяха договорени неформално със Съвета на ЕС, ще защитят потребителите от плащане на прекомерно високи и произволни такси за конвертиране на валути, и ще гарантират те да бъдат информирани за сумата, която трябва да платят в местна валута и валутата на тяхната сметка.


Бързи факти


Средна такса за трансграничен превод на 100 евро в еквивалентен трансфер в местна валутаДържава

2012 г.

2017 г.

България

18,68 €

19, 98 €

Хърватска

N/A

8,23 €

Чехия

9,50 €

8,71 €

Дания

2,17 €

2,69 €

Унгария

15,32 €

5,93 €

Полша

2,73 €

1,54 €

Румъния

12,58 €

11,19 €

Швеция

0 €

0 €

Обединено кралство

15,63 €

9,26 €


Трансгранични плащания с карта и теглене в брой в евро в държавите членки


Източник: анализ на въздействие на Комисията, цитирайки проучване на Deloitte от 2017 г. за Европейската комисия, London Economics and PaySys study 2013 for EC

Процедурен код: 2018/0076 (COD)

Дебат: сряда, 13 февруари

Гласуване: четвъртък, 14 February

Процедура: обикновената законодателна процедура (споразумение на първо четене)