Информационен бюлетин  

 

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент