Информационен бюлетин 

 

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент