Информационен бюлетин  
 

По-добра защита на потребителите от подвеждащи и нелоялни търговски практики 

Във вторник ще бъде гласувана актуализация на правилата на ЕС за защита на потребителите, за справяне с проблема с подвеждащите рейтинги в онлайн пазарите и двойното качество на продуктите.

Онлайн пазарите и услугите за сравняване (като Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) ще трябва да разкрият основните параметри, определящи класирането на офертите в търсачките. Потребителят ще трябва да бъде ясно информиран дали купува продукт или услуга от търговец или от частно лице, за да знае с каква защита разполага, в случай на проблем.


Новото законодателство, предварително договорено с министрите на ЕС, също третира проблема с т. нар. „двойно качество на продуктите“, когато продукти от една и същата марка са с различни съставки или характеристики. Текстът включва и клауза за преразглеждане на законодателството, която задължава Европейската комисия да оцени ситуацията две години след влизането в сила на директивата. Целта е да се прецени дали двойното качество на продуктите трябва да бъдат добавени към черния списък с нелоялни търговски практики.


Законодателството изменя четири съществуващи директиви за правата на потребителите: за нелоялните търговски практики, за правата на потребителите, за неравноправните клаузи в договорите и за обозначаването на цените. То е част от пакета „Нов търговски механизъм за потребителите“.


Допълнителна информация


Процедурен код: 2018/0090(COD)

Дебат: вторник, 16 април

Гласуване: сряда, 17 април

Процедура: обикновената законодателна процедура