Информационен бюлетин 
 

Програма InvestEU: голямо увеличаване на работните места, растежа и инвестициите 

Евродепутатите се очаква да одобрят предварителна и частична сделка с министрите на ЕС относно новата програма за подкрепа на инвестициите и достъпа до финансиране за периода 2021 - 2027 г.

С цел генерирането на почти 700 млрд. евро инвестиции, инициативата InvestEU трябва да служи като стартова площадка за инвестиции, които иначе трудно биха били направени. Тя ще замести съществуващия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), основан след финансовата криза от 2008 г.


Евродепутатите имат за цел да подобрят предложението на Европейската комисия чрез увеличаване на гаранциите на ЕС (от 38 млрд. евро на 40,8 млрд., за генерирането на 698 млрд. инвестиции), чрез въвеждането на нови цели като трудова заетост, насърчаване опазването на околната среда и засилване на контрола върху управлението на програмата.


Парламентът се очаква да приеме позицията си на първо четене, включително вече договорените части с държавите членки (прессъобщение).Новоизбраният Европейски парламент ще продължи преговорите с министрите на ЕС.


Уебсайтът на InvestEU показва примери от проекти подкрепени от ЕС.Допълнителна информация


Процедурен код: 2018/0229(COD)

Дебат: сряда, 17 април

Гласуване: четвъртък, 18 април

Процедура: обикновената законодателна процедура