Информационен бюлетин  
 

Инвестиционен бюджет на ЕС за 2020 г.: мост към бъдещето на Европа  

В сряда Парламентът ще приеме своята позиция относно бюджета на ЕС за следващата година, поставяйки акцент върху климатичните изменения, програмата Еразъм, миграция и външна политика.

В проекта си на резолюция евродепутатите подчертават, че бюджетът на Европейския съюз за 2020 г. трябва да проправи пътя за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. и да предостави солидна отправна точка за стартирането на ново поколение програми и политики на ЕС.

Очаква се те да увеличат проектобюджета на Комисията като добавят общо повече от 2 милиарда евро за защита на климата. Освен това, те възнамеряват да увеличат бюджета на Инициативата за младежка заетост и програмите Еразъм+, и да одобрят допълнителната подкрепа, в съответствие с приоритетите на Парламента, за малките и средни предприятия, дигитализацията, миграцията и външната политика, както и за развитие и хуманитарна помощ.


Интервю с главния докладчик за бюджета на ЕС за 2020 г. Моника Холмайер (ЕНП, Фермания) може да бъде свалено тук.

Следващи стъпки


Пленарното гласуване ще сложи началото на период от три седмици за „помирителни“ разговори със Съвета на ЕС. Целта е постигането на споразумение между двете институции навреме, за да може през втората ноемврийска сесия (25-28 ноември) Парламентът да гласува бюджета и председателят официално да го подпише.


Допълнителна информация


Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво в страни от ЕС и извън него. Средствата от бюджета на ЕС отиват директно към граждани, региони, градове, земеделски производители, изследователи, студенти, неправителствени организации и предприятия.


Бюджетът на ЕС е уникален. За разлика от националните бюджети, които се използват до голяма степен за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системи за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е предимно инвестиционен инструмент и за разлика от националните бюджети не може да отчете дефицит.


Допълнителна информация


Процедурен код: 2019/2028(BUD)

Дебат: вторник, 22 октомври 19

Гласуване: сряда, 23 октомври 19