Информационен бюлетин  
 

Запазване на финансирането на ЕС за бенефициери от Обединеното кралство до края на 2020 г. при Брекзит без сделка 

Изследователи, студенти и селскостопански производители от Обединеното кралство ще продължават да получават подкрепа от ЕС в случай на Брекзит без сделка,

според разпоредби, които ще бъдат гласувани във вторник.


Парламентът се очаква да предприеме мерки са гарантиране на фондовете от ЕС за 2019 и 2020 г., в случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, за да се сведе до минимум всякакво отрицателно въздействие от Брекзит за бенефициери на финансиране от ЕС и за бюджета на Европейския съюз в случай на Брекзит без сделка.

 

Проекторегламентът удължава до 2020 г. плана за извънредни действия одобрен от Европейския парламент на 17 април 2019 г., който беше ограничен до 2019 г. Мерките включват програми като Хоризонт 2020, Еразъм+ и селско стопанство и регионални политики.

 

Предложението би позволило продължаване на плащанията към бенефициери от Обединеното кралство през 2020 г., при условие, че Обединеното кралство продължи да плаща своите вноски и приеме необходимите действия за контрол и одит.

 

Други теми свързани с Брекзит


Евродепутатите ще гласуват също относно периода за предоставяне на опростено разрешение за риболовни кораби на ЕС във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на Обединеното кралство във водите на ЕС, удължено към момента до 31 декември 2020 г. Допълнителна извънредна мерка, позволяваща на държавите членки пряко засегнати от Брекзит да получат достъп до финансови помощи от фонд „Солидарност“ на ЕС (вече предназначен само за природни бедствия) също може да бъде гласувана, ако получи предварително одобрение от комисията по регионално развитие на ЕП.

 

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2019/0186(APP)

Гласуване: BUDG , PECH вторник, 22 октомври, REGI четвъртък, 24 октомври

Procedure: съгласие (досието на BUDG)