Информационен бюлетин  
 

Дебат относно турските сондажни дейности в Източното Средиземноморие  

Евродепутатите ще обсъдят последните развития, свързани с експлоатирането на въглеводородните ресурси в изключителната икономическа зона на Кипър, в сряда следобед.

Нараства напрежението сред Източно Средиземноморските държави във връзка със сондажите в открито море от страна на Турция в изключителната икономическа зона на Кипър.


Кипърските власти вече са предоставили право на проучване на италиански и френски компании, но Турция се противопоставя на правата на Кипър и извършва сондажни дейности в района, с твърдението, че те се извършват в границите на нейния континентален шелф. Турция не признава Конвенцията на ООН по морско право, която дава права на Кипър в рамките на неговата изключителна икономическа зона.Допълнителна информация


Дебат: сряда, 13 ноември

Процедура: изявление