Информационен бюлетин  
 

Пленарен дебат с председателя на Съвета Шарл Мишел относно неуспешното заседание на Европейския съвет посветено на бюджета  

Във вторник следобед евродепутатите ще направят оценка на отрицателния резултат от февруарското заседание на Европейския съвет относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Срещата на високо равнище на 20-21 февруари приключи без съгласие от страна на държавите членки относно общата позиция за следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027 г.). Това допълнително забави преговорите с Европейския парламент, защитаващ амбициозен бюджет, който изпълнява обещанията на ЕС и отговаря на предизвикателствата на Европейския съюз, като например изменението на климата, миграцията и сигурността, и който продължава да подкрепя земеделците, градовете, регионите, студентите, изследователите, бизнеса и неправителствените организации в цяла Европа.


„Не можем да си позволим тясна счетоводна логика и пълна липса на политическа визия“, заявиха на 21 февруари евродепутатите. В рамките на дебата те ще повторят своето разочарование от провала на срещата на високо равнище на ЕС относно бюджета и ще направят оценка на състоянието, както и последиците за финансирането от ЕС за следващата година и периода след това.


Те ще обсъдят темите от дневния ред за следващата редовна среща на Европейски съвет на 26-27 март, и по-специално укрепването на икономическата основа на ЕС, цифровите технологии, разширяването на ЕС, външните отношения и други теми.


Бързи факти


Тъй като текущият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се нуждае от нов хоризонт на бюджетно планиране за следващите седем години. Поради това Европейската комисия представи планове за следващата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. през май 2018 г. Европейският парламент прие своята позицията през ноември 2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на ЕС все още не е успял да постигне съгласие по позицията си и засега не е определена дата за друго специално заседание на държавите членки за бюджета.Допълнителна информацияДебат: вторник, 10 март

Процедура: Изявленията на Съвета и Комисията, последвани от дебат, без резолюция