Информационен бюлетин  
 

Дългосрочен бюджет на ЕС: Парламентът ще изиска предпазна мрежа за бенефициерите през 2021 г. 

Евродепутатите искат Комисията да представи план за действие в извънредни ситуации, за да гарантира непрекъснатост на финансирането от ЕС, в случай че следващият дългосрочен бюджет на ЕС

не е готов до 1 януари 2021 г.


Парламентът ще гласува доклад по законодателна инициатива с искане Европейската комисия да представи до 15 юни 2020 г. предложение за план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до многогодишната финансова рамка (МФР)

 

Планът трябва да отчита непосредствените социални и икономически последици от разпространението на COVID-19, се казва в проектодоклада. Целта е да се осигури непрекъснато финансиране за бенефициерите по програмите на ЕС, независимо дали са граждани, региони, градове, земеделски производители, университети или предприятия, както и да се изключи всякакъв риск от прекратяване или удължаване на текущата МФР и програми по неконтролируем начин. Дългите дискусии между държавите членки вече забавиха процеса на установяване на следващата МФР за периода 2021-2027г.. Ревизирана МФР, включително предложението за план за възстановяване от COVID-19, ще бъдат представени скоро от Комисията и ще дадат началото на по-нататъшни дискусии.

 

Може да намерите допълнителна информация в прессъобщението от гласуването в комисия на ЕП по бюджети от миналата седмица

 

Следващи стъпки

 

Ако докладът бъде одобрен от мнозинството от членовете на Парламента, Комисията трябва или да представи съответното законодателно предложение, или да информира Парламента за причините, поради които няма да го направи, съгласно член 225 от Договора за функционирането на ЕС.

 

След одобрението й като председател на Комисията от Парламента миналия юли, Урсула фон дер Лейен обеща: „Когато този Парламент, действайки с мнозинство от членовете си, приеме резолюции, с които иска Комисията да представи законодателни предложения, аз се ангажирам да отговоря със законодателен акт при пълно спазване на принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. “

 

Допълнителна информация

Процедурен код: 2020/2051(INL).

Гласуване: сряда и четвъртък, 13 и 14 май

Процедура: законодателна резолюция