Информационен бюлетин  
 

МФР: ще се превърне ли зачитането на върховенството на закона в условие за получаване на финансова подкрепа от ЕС? 

Евродепутатите ще обсъдят със Съвета и Комисията превръщането на върховенството на закона в задължително условие държавите членки да получават финансиране от ЕС в рамките на следващата МФР.

През май 2018 г. Европейската комисия предложи механизъм за спиране или намаляване на средствата на ЕС, ако има „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ през следващия период на финансово планиране на ЕС за периода 2021-2027 г.


През януари 2019 г. членовете на ЕП приеха своя преговорен мандат, като постигнаха принципно съгласие, но поискаха крайните бенефициери да бъдат надлежно защитени и Парламентът да бъде изцяло ангажиран в процеса на вземане на решения за суспендиране на плащанията.


Законодателните преговори със Съвета на ЕС не са започнали, тъй като държавите членки все още не са се споразумели за обща позиция.Процедурен код: 2018/0136(COD)

Дебат: четвъртък, 9 юли

Процедура: изявелнеия на Съвета и Комисията/Обикновена законодателна процедура