Информационен бюлетин  
 

Гласуване относно собствените ресурси: евродепутатите ще проправят пътя за плана за възстановяване от COVID-19 

Евродепутатите ще ускорят процедурата, която ще позволи на ЕС да вземе заем от 750 млрд. евро за плана за възстановяване „Next Generation EU“.

Евродепутатите ускориха процедурата и ще гласуват законодателното си становище относно Решението за собствените ресурси по време на септемврийската пленарна сесия. Това ще премахне важна пречка и ще ускори процедурата за изпълнение на това ключово законодателство на ЕС, което ще позволи на Комисията да събере 750 млрд. евро от финансовите пазарите за фонда за възстановяване.


Гласуването в сряда ще позволи на Съвета на ЕС бързо да приеме Решението за собствените ресурси и ще стартира процедурата на ратификация в 27-те страни от ЕС, така че планът за възстановяване да бъде стартиран възможно най-скоро.


Повече информация може да бъде намерена в проектодоклада на докладчиците Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) и Валери Айе (Renew, Франция)


Бързи факти


Гласуването в Парламента на законодателното становище е ключова стъпка, която ще позволи Решението за собствените ресурси да бъде прието от Съвета на ЕС и изпратено за ратифициране на парламентите на 27-те държави членки. Решението за собствените ресурси (ORD) е правното основание, което осигурява източниците на приходи в бюджета на ЕС.


Също така новото Решение за собствените ресурси ще представлява правното основание, разрешаващо заемането на средства на финансовите пазари за финансиране на Инструмента за възстановяване на ЕС „Next Generation EU” (NGEU). Съветът на ЕС приема единодушно решението след консултация с Европейския парламент. Преди да влезе в сила (предвидено за януари 2021 г. заедно с новата МФР), Решението за собствените ресурси трябва да бъде ратифицирано от парламентите на всички държави членки.Допълнителна информация


Процедурен код: 2018/0135(CNS)

Дебат: понеделник, 14 септември

Гласуване: сряда, 16 септември

Процедура: консултация