Информационен бюлетин  
 

Правилата на ЕС за износ на оръжия: ЕП призовава за по-голяма прозрачност  

В понделник евродепутатите ще обсъдят как държавите членки изпълняват и спазват общите правила на ЕС за износ на военно оборудване.

Предвид нарастващото производство на оръжия в ЕС, евродепутатите ще призоват за затягане на контрола и за повече прозрачност, в доклад, който разглежда дали държавите членки спазват договорените през 2008 г. общи правила за износ на военни технологии и оборудване. Дебатът ще се проведе в понеделник, като също се очаква евродепутатите да обърнат внимание на несъответствията в сегашните практики.

Бързи факти

Общата позиция 2008/944/ОВППС представлява правно обвързващ набор от правила съдържащ осем критерия, които трябва да бъдат взети предвид при издаването на лиценз за износ. Сред критериите е включена защитата на правата на човека в държавата на крайната дестинация и това да има предимство пред националните икономически, социални, търговски и индустриални интереси.


27-те държави от ЕС и Обединеното кралство заедно бяха вторият най-голям доставчик на оръжия в света в периода 2015-2019 г., според независими доклади от изследвания.


Допълнителна информация

Дебат: понеделник, 14 септември

Гласуване: сряда, 16 септември