Информационен бюлетин  
 

Евродепутатите ще гласуват за укрепване на капацитета на гражданската защита на ЕС след 2020 г. 

Очаква се евродепутатите да призоват за подобряване на механизма на ЕС за гражданска защита, така че ЕС да може по-добре да реагира при мащабни извънредни ситуации като COVID-19.

Механизмът за гражданска защита на ЕС (UCPM) успешно помага на държавите членки да спасяват животи, включително по време на кризата с COVID-19. Пандемията обаче показа също, че когато много държави членки са засегнати едновременно от една и съща извънредна ситуация, начинът, по който е създадено настоящото управление на кризи, има своите ограничения.


Поради това се очаква евродепутатите да гласуват в подкрепа на засилването на ролята на ЕС чрез механизма rescEU, за да се гарантира, че държавите членки нe трябва да разчитат само на собствени активи и доброволна подкрепа при справяне с такива извънредни ситуации. В текущите преговори за бюджета и фонда за възстановяване на ЕС, Парламентът подкрепя значително увеличение на разпределения бюджет, предложен от Комисията.


Бързи факти


Механизмът за гражданска защита, създаден през 2013 г., първоначално е имал за цел да засили сътрудничеството с оглед подобряване на превенцията, готовността и реакцията при бедствени ситуации. Когато самият мащаб на извънредната ситуация надвиши способността на дадена държава да реагира, тя може да поиска доброволно съдействие от други държави чрез механизма.


През 2019 г. механизмът rescEU беше създаден, за да даде възможност на ЕС да подпомага пряко засегнатите от бедствия държави членки, когато националният им капацитет е надхвърлен. Неговите противопожарни самолети и хеликоптери са позволявали на държавите членки да спасяват животи при земетресения, урагани, наводнения и горски пожари и са помагали за евакуацията на европейскии граждани - включително над 75 000 граждани по време на настоящата криза с COVID-19. Медицинско оборудване като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни материали са предоставени чрез rescEU в подкрепа на националните здравни служби по време на пандемията.Допълнителна информация


Процедурен код: 2019/0070(COD

Дебат: понеделник, 14 септември

Гласуване: сряда, 16 септември 20 г

Процедура: обикновена законодателна процедура