Информационен бюлетин  
 

Финансирането на ЕС в подкрепа на най-силно засегнатите от енергийния преход региони 

Евродепутатите ще приемат преговорната позиция на Парламента за създаване на Фонда за справедлив преход, с цел смекчаването на социалното въздействие от екологизирането на икономиката.

Основните въпроси, очертани в проектодоклада, включват създаването на „Зелен механизъм за възнаграждение“, предложение за съфинансиране за допустими проекти в целия ЕС в размер до 85% от съответните разходи, прехвърляне на ресурси от други кохезионни фондове на доброволни начала, както и разширяване на обхвата на фонда.


За да се гарантира, че преговорите със Съвета на ЕС могат да започнат възможно най-скоро, комисията по регионално развитие на ЕП (REGI) поиска проектодокладът, както и мандатът за преговори директно да бъдат представени на пленарно гласуване. Съгласно правило 71 от правилника за дейността на ЕП, ако Парламентът като цяло отхвърли решението на комисията за започване на преговори, докладът може да бъде гласуван само по време на следващата пленарна сесия, като по този начин преговорите между Парламента, Съвета и Комисията биха се забавили.

Бързи факти


На 14 януари 2020 г. Европейската комисия публикува законодателно предложение за Фонда за справедлив преход (JTF), насочено към подпомагане на най-засегнатите региони за облекчаване на социално-икономическото въздействие на прехода. То бе първото законодателно предложение за изпълнение на приоритетите, определени в Европейския зелен пакт. В края на май 2020 г. Комисията предложи значително увеличение на ресурсите на Фонда в изменено предложение.


Допълнителна информация

Процедурен код: 2020/0006(COD)

Гласуване: вторник, 15 септември (измененията), сряда, 16 септември (окончтелно гласуване)

Процедура: обикновена законодателна