Информационен бюлетин  
 

ЕП ще призоваве за подкрепа за възстановяването на силно засегнатата европейска култура 

В резолюция, която ще бъде гласувана в четвъртък, членовете на ЕП искат да призоват за специално финансиране от ЕС в помощ на възстановяването на сериозно засегнатия от COVID-19

европейски културен сектор.

В резолюция, с която ще приключи пленарният дебат от 10 юли, се предупреждава, че в плана за възстановяване на ЕС не са предвидени конкретни суми, които да са от пряка полза за европейския творчески и културен сектор и че предложенията за дългосрочния бюджет на ЕС (МФР) за програмата „Творческа Европа“ за периода 2021-27 г. са твърде ниски.

 

Бързи факти

По-гъвкави правила за държавна помощ, приети като част от Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, както и планът за възстановяване „Next Generation EU“, предоставят повече възможности на държавите членки за подкрепа на техните културни предприятия и творци. Не бяха заделени обаче целеви средства на ЕС за сектора.

 

В последните предложения на Съвета за дългосрочен бюджетен план, сумите за програмата „Творческа Европа“ бяха намалени на 1.64 милиарда евро, за разочарование на сектора и Европейският парламент, който призова за финансов пакет в размер на 2.8 милиарда евро.

 

Допълнителна информацияПроцедурен код: 2020/2708(RSP)

Дебат: петък, 10 юли

Гласуване: четвъртък, 17 септември

Процедура: незаконодателна резолюция