Информационен бюлетин  
 

Евродепутатите ще представят начини за предотвратяване на бъдещ недостиг на лекарства  

Парламентът се очаква да предложи набор от мерки, включващи спешна европейска аптека, в резолюцията, която ще бъде гласувана в четвъртък.

Очаква се евродепутатите да адресират основната причина за липсата на лекарства в ЕС. Проблемът беше засилен от здравната криза породена от COVID-19, която имаше директен ефект върху здравето, сигурността и продължаването на леченията на пациентите.


Към момента 40% от продаваните лекарства в ЕС идват от държави извън Съюза, докато 60-80% от активните фармацевични съставки са произведени в Китай и Индия, според проекторезолюцията.


Евродепутатите искат Комисията да използва предстоящата фармацевтична стратегия, за да разгледа как безопасни лекаства могат да бъдат произведени и предоставени на достъпни цени в Европа. Трябва също да бъдат разгледани начините за възстановяване на фармацевтичното производство в Европа.


Те може също да призоват Комисията да създаде европейски резерв за извънредни ситуации със стратегическо значение, подобен на механизма RescEU. Той трябва да фукционира като „спешна европейска аптека“ в случай на прекъснати доставки в държавите членки.


Допълнителна информация


Процедурен код: 2020/2071(INI)

Гласуване: четвъртък, 17 септември

Процедура: незаконодателна резолюция